Назад до Началната страница

Общи условия за ползване

Добре дошли в сайта на aspirecig.bg. В работата си aspirecig.bg и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между aspirecig.bg и негови клиенти, aspirecig.bg поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимно приемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

1.    ОБЩИ УСЛОВИЯ

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. aspirecig.bg си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. С потвърждаване на поръчка в онлайн системата на aspirecig.bg декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни с общите условия за продажба на продукти от Вейпър ЕООД.

2.    АВТЕНТИЧНОСТ

За да получи възможно най-добрите цени за продуктите, които предлага по правило се подразбира, че aspirecig.bg  е официален дистрибутор на фирмите и производителите на тези продукти. Всички продукти предлагани в този сайт са НОВИ И ОРИГИНАЛНИ по произход.

3.    ГАРАНЦИИ

Всички стоки в сайта на aspirecig.bg  се продават при спазване императивните изисквания на ЗЗП и в частност глава V раздел ІІ от същия.

4.    СИГУРНОСТ

За да поръчате стоки и продукти от страниците на aspirecig.bg е нужно да имате навършени 18 години, да предоставите валиден e-mail, и телефон за контакти, както и имена и адрес за доставка. Личната информация, която подавате към сайта на aspirecig.bg е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на aspirecig.bg осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. aspirecig.bg счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

aspirecig.bg ви гарантира,че вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Неразрешеното използване на чужди кредитни карти и измамите с кредитни карти са тежки престъпления и по българското законодателство. При възникването на подобен случай ние ще окажем пълно съдействие и ще предоставим цялата налична ни информация свързана с него, ако тя ни бъде поискана от органите на правосъдието или други официални органи упълномощени да искат такава информация или съдействие.

5.     ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продуктите на страницата на aspirecig.bg са подходящи за употреба само от пълнолетни лица. Никотиновите разтвори притежават същото влияние както никотинът, който организмът ви получава при изпушването на обикновени тютюневи цигари. Електронните цигари са електрически продукти и като такива следва да се употребяват с внимание и да не се предоставят на непълнолетни. Екипът на aspirecig.bg не носи отговорност за повреди в продуктите, причинени в последствие на неправилна употреба на електронните цигари, отделните компоненти, зарядните устройства и изпарителите (атомайзери). Потребителят изрично се съгласява да използва aspirecig.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси отговорност от aspirecig.bg, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползваните продукти и услуги на сайта.

6.    АВТОРСКИ ПРАВА

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на aspirecig.bg, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

7.    ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на aspirecig.bg е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. aspirecig.bg си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. aspirecig.bg не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. aspirecig.bg си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които aspirecig.bg има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които aspirecig.bg счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. aspirecig.bg си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.

8.    ОТГОВОРНОСТИ

Всички стоки закупени от сайта на aspirecig.bg се изпращат по куриерски служби с които aspirecig.bg има сключени договори. За Всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към aspirecig.bg .

9.    ПРЕДЛОЖЕНИЯ

aspirecig.bg приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на aspirecig.bg и aspirecig.bg ще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

10.  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Този сайт е създаден и се контролира от компанията Вейпър ЕООД, регистрирана по законите на българското законодателство. Българското законодателството ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от българското законодатество и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на това законодателство.

11.  ВРЪЩАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни. Потребителят разполага с всички права по ЗЗП, към който настоящите общи условия препращат.

12.  ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на aspirecig.bg по изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и aspirecig.bg, контролиран от доставчика Вейпър ЕООД, ЕИК: 201905980, с адрес Стара Загора, ул. Екзарх Антим I 104.

Проверка на възрастта

Тези продукти се продават на хора над 18 годишна възраст. Ако не сте навършили годиние, моля не влизайте в сайта

loading...