Aspire BP60 60W 1400mAh

Параметри и характеристики: Параметри и характеристики:

Параметри и характеристики:

Комплeктът съдържа:

Компоненти: Компоненти:

Компоненти:

Дисплей: Дисплей:

Дисплей:

Режими на работа:

Изпаряване: Изпаряване:

Изпаряване:

Благодарение на капачката си и връзката в комплекта, ВР 60 е подготвен и за пътуване! Благодарение на капачката си и връзката в комплекта, ВР 60 е подготвен и за пътуване!

Благодарение на капачката си и връзката в комплекта, ВР 60 е подготвен и за пътуване!

Пълнене на течност: Пълнене на течност:

Пълнене на течност:

ВАЖНО:

Изпарителни глави: Изпарителни глави:

Изпарителни глави:

Смяна на изпарителната глава:

Защита: Защита:

Защита:

Зареждане: Зареждане:

Зареждане:

Гаранция: 3 месеца на батерията

Проверка на възрастта

Тези продукти се продават на хора над 18 годишна възраст. Ако не сте навършили годиние, моля не влизайте в сайта

loading...